• I-V 7:00 - 21:00
 • VI 8.00 - 17.00
 • VII 9:00 - 16:00

Kokybės politika

Kokybės klausimais prašome kreiptis el. paštu kokybe@cgpklinikos.lt

Laikomės vieningos kokybės politikos nuostatų, kurios apima:

 • nuolatinį integruotos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo užtikrinimą ir gerinimą;
 • saugų ir profesionalų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius resursus;
 • pacientų poreikius atitinkančių paslaugų komplekso teikimą kliniškai optimaliu ir pacientui labiausiai priimtinu laiku, efektyviai ir atsakingai;
 • geriausio galutinio poveikio pacientų sveikatai siekimą, rizikos minimizavimą ir naudos maksimizavimą, užtikrinant pacientų lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą;
 • pacientų ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir korektišką bendravimą, siekiant jų interesų vienovės;
 • saugių darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, siekiant optimalių veiklos rezultatų efektyviai išnaudojant turimus išteklius;
 • sąlygų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui sudarymą, užtikrinant, kad jų įgūdžiai, žinios ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimą, pripažįstant jų nuopelnus bei skatinant už bendrai sutartus ir pasiektus rezultatus;
 • savo veikloje taikomą procesinį požiūrį ir pažangių vadybos metodų diegimą.
 • I-V 7:00 - 21:00
 • VI 8.00 - 17.00
 • VII 9:00 - 16:00