• I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII 9:00 - 16:00

Pirmą kartą pas mus

Jei pirmą kartą atvykote gydytojo odontologo konsultacijai

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus KONSULTACIJOS/PROCEDŪROS Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėlis pagal registratūros langelį rodomas informaciniame ekrane. Pamatę informaciniame ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.
4.    Pacientų aptarnavimo centro darbuotojai užpildys Jūsų ambulatorinę kortelę ir palydės pas reikiamą specialistą.
 
BŪTINAI:

- turėkite galiojantį savo asmens dokumentą. Jei pacientas - vaikas, turėkite vaiko gimimo liudijimą arba kitą jo asmens dokumentą.
- Atvykite 10 - 15 min. ankščiau iki numatyto konsultacijos laiko. Tai - svarbu, nes pirmą kartą atvykus bus užpildoma Jūsų ambulatorinė kortelė.
- Jeigu negalite atvykti į numatytą konsultaciją, informuokite mus apie tai atsakydami į priminimo žinutę arba
tel. +370 620 33383.

Jei pirmą kartą atvykote pasiteirauti informacijos

1.    Eilės numerėlių terminale pasirinkite POLIKLINIKOS PASLAUGOS.
2.    Naujame atsidariusiame lange pasirinkus INFORMACIJA Jums bus atspausdintas eilės numerėlis.
3.    Eilės numerėliai ir registratūros langeliai rodomi informaciniame ekrane. Pamatę informaciniame ekrane savo eilės numerėlį, prieikite prie nurodyto registratūros langelio.

  • I-V 7:00 - 21:00
  • VI 8.00 - 17.00
  • VII 9:00 - 16:00