• I-V 7:00 - 21:00
 • VI 8.00 - 17.00
 • VII 9:00 - 16:00

Kokybės politika

Kokybės klausimais prašome kreiptis el. paštu kokybe@inmedica.lt

Laikomės vieningos kokybės politikos nuostatų, kurios apima:

 • nuolatinį integruotos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo užtikrinimą ir gerinimą;
 • saugų ir profesionalų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius resursus;
 • pacientų poreikius atitinkančių paslaugų komplekso teikimą kliniškai optimaliu ir pacientui labiausiai priimtinu laiku, efektyviai ir atsakingai;
 • geriausio galutinio poveikio pacientų sveikatai siekimą, rizikos minimizavimą ir naudos maksimizavimą, užtikrinant pacientų lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą;
 • pacientų ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir korektišką bendravimą, siekiant jų interesų vienovės;
 • saugių darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, siekiant optimalių veiklos rezultatų efektyviai išnaudojant turimus išteklius;
 • sąlygų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui sudarymą, užtikrinant, kad jų įgūdžiai, žinios ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
 • darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimą, pripažįstant jų nuopelnus bei skatinant už bendrai sutartus ir pasiektus rezultatus;
 • savo veikloje taikomą procesinį požiūrį ir pažangių vadybos metodų diegimą.

Apie korupcinio pobūdžio veikas UAB „Bendrosios medicinos praktika“ galite pranešti Dovilei Bričkutei, kuri yra atsakinga už korupcijos prevenciją.
Pranešti galite telefonu +370 620 33383 arba el. paštais: dovile.brickute@cgpklinikos.lt ir kaunas@kardiolitosklinikos.lt.

 • I-V 7:00 - 21:00
 • VI 8.00 - 17.00
 • VII 9:00 - 16:00